Delta

Urfolk

er folkegrupper som har levd i et område fra før stater ble etablert., og som skiller seg fra dominerende folkegrupper i staten gjennom å ha bevart deler av kulturen knyttet til levemåter fra før staten ble etablert. FN gir urfolk en særlig rett til vern av sine tradisjonelle næringsveier og kultur i sine tradisjonelle leveområder. I Norge er samene anerkjent som urfolk.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider