Delta

Oppgave: Folkeavstemninger i Norge

Det norske politiske systemet er hovedsakelig preget av indirekte demokrati. Imidlertid har det også innslag av direkte demokrati ved folkeavstemninger. I Norge innebærer en folkeavstemning at politikerne legger frem et konkret spørsmål til folket og ber om råd. Bruk de oppgitte kildene og eventuelt andre kilder til å svare på følgende spørsmål.

  1. Det har vært gjennomført seks nasjonale folkeavstemninger i Norge. Hva handlet disse om?
  2. Opp gjennom årene har det vært mange lokale folkeavstemninger i Norge. Hvilke temaer er de vanligste for de lokale folkeavstemningene?
  3. Drøft om Norge burde ha flere nasjonale folkeavstemninger.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider