Hopp til hovedinnhold
Delta!

Kirkens bymisjons arbeid for de som faller utenfor

I oktober 2018 ga NRKs TV-aksjon over 239 millioner kroner til Kirkens bymisjon. I denne oppgaven kan du lese om hva pengene går til, og du kan bli litt kjent med en av dem som kanskje vil få en litt lettere hverdag ved hjelp av disse pengene.

Kirkens bymisjon logo Kirkens Bymisjon

Les artikkelen «Skamfull og uønsket» nedenfor. 

  1. Hvorfor panter Daniel flasker og sover på gata i Oslo?
  2. Hvilke normer bryter Daniel i hverdagen sin? Tenk både på formelle og uformelle normer. (Du kan lese om normer på s. 66-67 i Delta.)
  3. Hvilke sanksjoner møter han? (Du kan lese om sanksjoner på s. 67-68.)
  4. Daniel forteller at han opplever å bli diskriminert når han skal pante flasker i butikker. Hva er årsaken til denne diskrimineringen, tror du?
  5. På hvilken måte kan årets TV-aksjon hjelpe Daniel?
  6. Kari Gran i Bymisjonen sier at hun håper at årets TV-aksjon vil føre til en holdningsendring. Tror du at det å få høre historier som Daniels, kan endre holdningene våre, eller tror du at fordommene våre sitter for dypt? Begrunn svaret ditt.

 

Les artikkelen «Dette går pengene til» nedenfor.

  1. Hvilke konkrete tiltak skal Kirkens Bymisjon bruke midlene fra TV-aksjonen til?
  2. Les om medborgerskap på s. 84 – 85. Hvordan kan tiltakene som Kirkens Bymisjon skal gjennomføre, være med på å styrke folks følelse av medborgerskap?
  3. Det at noen står utenfor samfunnet, rammer ikke bare enkeltindividene, men hele befolkningen, sier Kirkens Bymisjon i artikkelen. Hva tror dere de mener med dette? Kan du gi noen konkrete eksempler på at utenforskap får konsekvenser for et helt samfunn?