Hopp til hovedinnhold
Delta!

Spill kahoot i samfunnsfag!

Kahoot er en nettside hvor man kan produsere digitale quiz og undersøkelser. Verktøyet er flott å bruke i klasserommet, både for å gi elevene morsom repetisjon av innlært stoff, for å introdusere nytt stoff, og elevene kan også lage kahoots selv.

Til deres disposisjon står nå én kahoot til hvert kapittel til læreverket vårt.

For å kunne bruke verktøyet i klasserommet, må lærer (eller den som kjører quiz-en) opprette en bruker på nettsiden under. Med en bruker kan du bruke, eller også selvfølgelig videreutvikle og endre på quizen som vi har laget til dette og de andre kapitlene.

Link til kahoot finner du under ressursene til hvert enkelt kapittel, eller gjennom å søke opp brukeren CappelenDamm inne på kahoots sider.

Du finner nå også en nyhetskahoot fra oss, som tar for seg sentrale hendelser i månedene før skolestart 2016.