Hopp til hovedinnhold
Delta!

«Stuck» - Om barnebruder

Aftenpostens Webserie «Stuck» følger norske Emilie Beck på reise i Asia, hvor hun undersøker enkelte skyggesider i samfunnet. Et av temaene er såkalte barnebruder.

Se episode 1 av serien, Nær døden, og svar på spørsmålene.

  1. Hva forteller serien om omfanget av såkalte barnebruder?
  2. Hvilket inntrykk får du av kvinners rolle i den kambodsjanske kulturen gjennom episoden?
  3. Plan Norges målsetning med serien er å rette oppmerksomhet mot utfordringene i Kambodsja, Vietnam og Bangladesh. Diskuter om en slik serie kan bidra til noen konkret forandring.
  4. Plan Norge har flere ganger vært kritisert for å fremstille mennesker i fattige land på en nedlatende måte og har også blitt beskyldt for å lide under et såkalt «white savior»-kompleks (se Venturekilden for utdyping av begrepet). Ut ifra hva du så i denne episoden: Synes du en slik beskyldning kan rettes mot «Stuck»? Hvorfor/Hvorfor ikke?