Hopp til hovedinnhold
Delta!
40 valgurne

Hvilket parti er riktig for deg?

Hvert fjerde år er det er det valg i Norge, hvor alle med stemmerett kan være med på å bestemme hvem som skal styre landet. Men hvilket parti bør man stemme på? Det spørsmålet er ikke så enkelt.

Flere av de store mediene har laget sine egne "valgomater" for å hjelpe til å besvare dette spørsmålet. En valgomat er en undersøkelse som kan gi en pekepinn for hvilket parti man er mest enig med. Disse valgomatene ble laget til valget i 2019.

  1. Ta to eller tre av valgomatene du finner link til nederst på siden. Får du samme svar, og gjør de deg klokere i spørsmålet om hvilket parti du vil eller ville stemt på?
  2. Hvilke saker er viktigst for deg når du skal velge parti?
  3. Les om partiene fra overskriften "Det politiske fargekartet" i læreboka Delta! s. 20-23 (17-21 i 2013-utgaven). Ut i fra hva boka sier om partiene, hvilket parti tenker du at vil passe best for deg?
  4. Avhold et (hemmelig) valg i klassen. Hvilket parti ville vunnet valget hos dere?