Hopp til hovedinnhold
Delta!
Eldrebølgen

Velferdsstaten og eldrebølgen

Eldrebølgen, hvor eldre vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen, vil utgjøre en utfordring for velferdsstaten av mange ulike grunner.

Se på SSBs statistikk (under):

  1. De fleste som betaler skatt er i aldersgruppen 20-66. Hvor mange prosent av befolkningen var i denne aldersgruppen i 1997, og hvor mange prosent av befolkningen er i denne aldersgruppen per 2017?
  2. De fleste i aldersgruppen 67+ er pensjonister, og betaler dermed ikke skatt. Hvor mange prosent av befolkningen var i denne aldersgruppen i 1997, og hvor mange prosent av befolkningen er i denne aldersgruppen per 2017?
  3. Se Debatten om eldrebølgen (link nederst på siden). Du skal først se delen «Fakta om eldrebølgen» (først i programmet). Deretter hopper du, og ser delen «Debatt hvem betaler» (sist i programmet). Skriv stikkord underveis. Lytt og se spesielt etter (a) fakta om eldrebølgen og (b) hvilke svar gis på hva man kan gjøre for å håndtere eldrebølgen slik at den ikke blir en så stor utfordring?
  4. Skriv en fagartikkel, hvor du drøfter hvordan eldrebølgen bør møtes. Bruk mal for fagartikkel som du finner i læreboka Delta! s. 28-29. Du skal i tillegg bruke minst to kilder i tillegg til NRKs debattprogram og SSB-kilden som du har brukt i de øverste oppgavene. Problemstilling kan du lage selv.