Hopp til hovedinnhold
Delta!
Doktor

Velferdsstatens utfordringer

Velferdsstaten er en bærebjelke i det norske systemet, men vil det bestandig være slik? Bruk Delta! (s. 13-14 (s.15 i 2013-utgaven) og de vedlagte kildene for å svare på spørsmålene.

1. Hva er velferdsstaten?

2. Kom med minst tre eksempler på gode som er helt betalt av det offentlige, og tre eksempler på goder som er delvis betalt av det offentlige.

3. Hvilke utfordringer kan Velferdsstaten stå overfor i fremtiden?

4. Hvordan kan disse utfordringene eventuelt løses?