Hopp til hovedinnhold
Delta!

Stem på oss! (Valg 2017)

I en valgkamp forsøker alle partiene å overbevise potensielle velgere om at de er det rette partiet å stemme på. Måten dette gjøres på kan variere. Nå er det dere som skal tre inn i rollen som mediekonsulenter og strateger for partiene.

Klassen deles inn i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe tildeles et norskt parti som har en reell sjanse til å komme inn på Stortinget.

1. I Norge er det forbudt med politisk reklame på TV, men det er tillatt på radio og nett. Dere skal derfor lage en reklamesnutt på ca. 30 sekunder som skal overbevise folk til å stemme på deres parti. Hvorvidt dere velger å lage en radiosnutt eller en filmsnutt for nettvisning er opp til gruppen. Dere kan selv velge hvilken sak og hvilke virkemidler dere ønsker å benytte. Det kan være lurt å benytte partienes nettsider og programmer for å få oversikt over hva de mener.

2. Klassen ser/hører alle snuttene sammen. Deretter diskuteres følgende spørsmål, først i gruppene og deretter i plenum:

a) Hvilket parti synes dere har laget den reklamen som best kan skaffe dem stemmer?

b) Lærte du noe mer om partiene utfra de ulike snuttene?

c) Burde Norge tillate politiske TV-reklamer?

d) Er politisk reklame bra for den politiske debatten?

 

Kompetansemål som berøres av denne oppgaven:

  • Utforske og diskutere korleis ein kan vera med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for politisk påverknad
  • Analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg