Hopp til hovedinnhold
Delta!
Demokratiindeks 2016, kart
Oversikt over verdens land, kategorisert etter grad av demokrati (2016) By Kamalthebest [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Demokratiindeksen - Hva er egentlig et demokrati?

Demokrati betyr folkestyre, dette lærer vi allerede på barneskolen. Men hva betyr det egentlig at man har folkestyre, og hvor mange land i verden er demokratier? I denne oppgaven skal du lære mer om hvordan demokrati måles, og om hvordan dette henger sammen med styresett og menneskerettigheter.

Bruk linkene nederst på siden til å svare på følgende spørsmål:

  1. Hva er demokratiindeksen?
  2. Hvilke kategorier brukes for å måle hvor demokratisk et land er?
  3. Landene kategoriseres i fire ulike grupper. Hva kjennetegner disse gruppene, og hvilke tendenser kan vi se når det gjelder hvor i verden disse landene ligger?
  4. Hvordan er Norge kategorisert på demokratiindeksen?
  5. Hvor mange prosent av landene i undersøkelsen kategoriseres som "fungerende demokratier"?
  6. Hvor mange prosent av verdens befolkning lever i stater som IKKE er "fungerende demokratier"?
  7. Velg ett av landene som ligger i en av de tre kategoriene utenom "fungerende demokratier". Finn landet via linken til Globalis.no, og finn faktorer som kan forklare hvorfor dette landet ikke blir kategorisert som et "fungerende demokrati". Husk å bruke kategoriene fra spørsmål 2 som utgangspunkt.

 

Kompetansemål som berøres av denne oppgaven:

  • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling