Hopp til hovedinnhold
Delta!
Nord-Korea 1 (diktatur)

Å leve i et diktatur

For oss som lever i et demokratisk land, er det nesten umulig å forestille seg hvordan det er å få rettighetene sine innskrenket i et diktatur. Men er det mulig å få et inntrykk gjennom å utsette noen av demokratiets innbyggere for et eksperiment?

I denne oppgaven tar vi utgangspunkt i NRKs serie «Diktaturet», hvor åtte nordmenn blir sperret inne i et fiktivt diktatur. Oppgavene besvares med utgangspunkt i episode 1 og 2 (totalt 60 min.), men dere må gjerne se flere av episodene også.

Før episodene starter: Finn gode definisjoner på hva et demokrati er, og på hva et diktatur er. Notér disse ned i boka di eller i et dokument på pc-en din.

Underveis i episodene:

 • Notér ned regler som diktaturet har for innbyggerne sine, som du ikke ellers finner i et demokratisk land som Norge.
 • Notér ned «triks» som brukes i diktaturet for å få innbyggerne til å følge reglene.
 • Notér ned hvilke konsekvenser deltagerne blir møtt med, eller vil kunne bli møtt med, hvis de bryter reglene i diktaturet.
 • Noen av deltagerne ønsker etter hvert å gjøre opprør mot diktaturet.
 • Hvordan argumenterer deltagerne som er for dette, og hvordan argumenterer deltagerne som ikke ønsker å gjøre opprør?

Etter episodene, i mindre grupper eller i klassen:

 • Hva kjennetegner livet i et diktatur?
 • Hva kan være årsaker til at det er vanskelig å gjøre opprør for befolkningen i et diktatur?
 • Se filmen om Nord-Korea fra NRK Skole sammen i klassen, og oppsummer deretter hvilke hindringer korrespondent Peter Svaar møter når han ønsker å snakke med sivilbefolkningen i Nord-Korea, og hva det er myndighetene tillater ham å se?
 • Hva kjennetegner livet i Nord-Korea?

Forslag til videre arbeid med tema:

 • Bruke internett, og finne mer stoff om Nord-Korea, eller andre diktaturer. Bruke dette til å lage veggaviser, informasjonsbrosjyrer, eller skrive fagartikler.
 • Ta utgangspunkt i menneskerettighetene, og arbeid med konkrete brudd på menneskerettighetene i ulike land.