Hopp til hovedinnhold
Delta!

Ulike demokratier

Det finnes mange ulike demokratier i verden. Disse har mange likheter, som frie valgt og mye makt hos de folkevalgte.

Men selv om de er like, er det også en del formelle forskjeller på hvordan stater har valgt å bygge opp sitt demokratiske system.

  1. Se på skjemaet som viser det politiske systemet i Norge og i USA på s. 58 (s. 46 i 2013-utgaven) i Delta! Lag et tilsvarende skjema, og fyll inn informasjon for Storbritannia og Tyskland. Informasjonen du trenger finner du enkelt ved å skrive "politisk system" og navnet på landet du vil se på inn i en søkemotor.
  2. Hvilke fordeler ser du med den norske demokratiske modellen om du sammenligner den med hvordan demokratiet er organisert i andre land?
  3. Hvilke ulemper kan du se med den norske demokratiske modellen om du fortsetter sammenligningen med andre land?
  4. Hvis du hadde hatt muligheten til å forandre noe ved den norske demokratiske modellen, hva ville det da vært? Begrunn svaret ditt.