Hopp til hovedinnhold
Delta!
Kommunesammenslåing (Norgeskart med ansikter)

Kommunesammenslåing

Den blå-blå regjeringen har tatt initiativ til en kommunereform, hvor norske kommuner oppfordres og gis initiativ til å slå seg sammen. Per 30. juni 2016 var 27 nye kommuner klare, og antallet norske kommuner reduseres dermed etter hvert fra 428 til omtrent 390 kommuner.

Rundt 65 % av kommunene har likevel bestemt seg for å fortsette å være alene, og mange har altså også ment at det ikke er en god idé at flere kommuner skal slå seg sammen.

Bruk først den øverste linken fra NRK nedenfor og gjerne andre internettsider for å finne status for ditt fylke og din kommune.

1. Hvor mange kommunesammenslåinger skal finne sted i ditt fylke?

2. Skal din kommune slås sammen med en annen, eller flere andre kommuner?

3. Har det i din kommune vært flere alternativer for kommunesammenslåing? Hvis ja – hvilke alternativer har vært oppe til diskusjon?

4. Hvordan har man i din kommune argumentert for kommunesammenslåing, og hvordan har man argumentert mot kommunesammenslåing? Lag en liste med for-argumenter, og en med mot-argumenter. Hvis det i din kommune har vært argumentert for flere alternativer, så kan du lage en kolonne med argumenter for hvert alternativ. Alternative kilder er for eksempel lokalaviser og kommunepolitikere i din kommune.

Se Debatten (NRK) om kommunesammenslåing, som du også finner link til under, fra 25. minutt. Ta notater underveis:

5. Hvilke argumenter brukes for, og mot, å slå sammen kommuner?

6. Gå sammen i grupper, og oppsummer argumentene muntlig i gruppene. Velg deretter ut de tre argumentene dere mener er viktigst for, og de argumentene dere mener er viktigst mot å slå sammen flere kommuner. Lag en felles tavle i klassen som viser de argumentene dere har plukket ut.

7. Del klassen i to grupper, én for, og én mot at kommuner skal måtte slå seg sammen. Forbered dere først i gruppene. Diskuter deretter kommunesammenslåing i klassen.

Forslag til videre arbeid med tema:

Skriv drøftende artikkel hvor du drøfter om kommunesammenslåing er fordelaktig for kommunene. Lag en egen problemstilling, og husk passende overskrift. Artikkelmal finner du på s. 28-29 i læreboka Delta!

Lag intervju med kommunepolitikere, journalister eller andre som har god kunnskap om din kommune. Lag spørsmål og form en nyhetsartikkel som viser konsekvenser av kommunesammenslåingen, eller manglende kommunesammenslåing, i din kommune.