Hopp til hovedinnhold
Delta!

Valgdeltagelse for 16-åringer

I 2011 ble det i Norge for første gang prøvd ut å gi stemmerett til 16- og 17-åringer. Forsøket ble videreført i 2015 ved at 20 kommuner hadde stemmerett for alle som fyller 16 år i løpet av året.

Les oppsummeringen fra rapporten etter valget i 2011 som du finner nederst på siden, og svar på spørsmål 1-6 underveis i lesingen. Spørsmål 7 gjennomføres etter at dere har lest bakgrunnsartikkelen.

1. Finnes det juridiske (lovmessige) grunner til ikke å senke stemmerettsalderen fra 18 til 16 år?

2. I teksten står det at «Andelen representanter som har kommet inn på grunn av listeretting er betydelig større blant unge enn blant eldre representanter». Hva betyr det?

3. I hvilken grad stemte faktisk de 16- og 17-åringene som fikk stemmerett ved valget i 2011?Bør 16- og 17-åringer få stemmerett?
Bør 16- og 17-åringer få stemmerett?

4. Hvilke partier vil muligens kunne tjene på at 16- og 17-åringer får stemmerett?

5. Har ungdom i de aktuelle kommunene blitt mer modne eller interessert i politikk?

6. Hvilke konsekvenser har ungdommenes valgdeltagelse hatt i de kommunene hvor forsøket ble gjennomført?

7. Jobb i par med å finne argumenter for og mot å la alle få stemmerett fra de er 16 år, og samle argumentene i to kolonner på tavla.

A) Debatter deretter i klassen om allmenn stemmerett fra 16 år bør innføres i Norge. Debatten kan gjennomføres muntlig eller i digitalt forum. Bruk rapportsoppsummeringen og argumentene dere har samlet aktivt.

B) Skriv en drøftende artikkel om stemmerett for 16-åringer. Du kan bruke teksten «Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag» på s. 28-29 i læreboka Delta! som støtte underveis i arbeidet.