Hopp til hovedinnhold
Delta!
Stortinget

Hvem er stortingsrepresentantene?

Bruk linken "Statistikk om stortingsrepresentantene" som du finner nederst på siden til å svare på spørsmålene under.

Bruk de nyeste tallene i hver kategori.

 1. Hva er stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder?
 2. Hvilke partier har de yngste representantene, og hvilke har de eldste?
 3. Hvor mange stortingsrepresentanter er i aldersgruppen 18-25 år?
 4. Hvilken stortingsrepresentant har sittet lengst på Stortinget?
 5. Hvor lang utdannelse er det vanligst å ha for en stortingsrepresentant?
 6. Hvilken yrkesbakgrunn er det vanligst, og sjeldnest, å ha for en stortingsrepresentant?
 7. Hvilke partier har høyest prosent kvinnelige representanter, og hvilke partier har lavest prosent?
 8. Ut i fra de svarene du nå har fått, hvilke grupper er overrepresentert på Stortinget i forhold til i befolkningen for øvrig?
 9. …og hvilke grupper er underrepresentert blant stortingsrepresentantene i forhold til blant befolkningen for øvrig?
 10. Er det problematisk at noen grupper er over- og underrepresenterte på Stortinget? Diskutér.
 11. Finn eventuelt tiltak som kan øke antallet stortingsrepresentanter fra de underrepresenterte gruppene.
 12. Les teksten "Jeg - en politiker" på s. 50-51 i Delta!. Løs deretter oppgave 1 og 3 som hører til teksten.