Hopp til hovedinnhold
Delta!
Homfile tenåringer
FilippoBacci

SKAM: Jeg er ikke homo-homo!

Se klippet fra NRKs serie SKAM, som du finner linken til under. Besvar deretter spørsmålene.

  1. På hvilken måte kommer Isaks fordommer frem i dette klippet?
  2. Hvorfor tror du det er så viktig for Isak å presisere at han ikke er «sånn homo-homo»?
  3. Hvilke argumenter bruker Eskild for å forsvare betydningen av Pride-bevegelsen?
  4. Eskild snakker om de homofiles rettigheter. Hvilke rettigheter har de homofile fått i Norge siden 1970-tallet? Her kan du benytte Delta! s. 66-7.
  5. Fikk klippet deg til å reflektere over egne fordommer og meninger? Hva gikk i så fall refleksjonene ut på?

Gruppediskusjon: Sett dere i grupper på fire-fem elever. Sammen skal dere spille inn et radioprogram som skal ta for seg homofili og identitet i 2018. Som kilder bruker dere klippet fra Skam og de to vedlagte kronikkene fra Aftenposten. Dere velger selv form på programmet, men det er viktig at alle deltar. Følgende temaer skal opp i løpet av sendingen:

  • Er Pride hovedsakelig et gode eller et onde for homokampen?
  • På hvilken måte bidrar stereotypier til å forme vårt bilde av ulike minoritetsgrupper?
  • Kan SKAM bidra til at det blir enklere for unge mennesker å komme ut?
  • Er den oppmerksomheten SKAM fikk egentlig et tegn på at homofili fortsatt ikke er fullt ut normalisert i Norge?