Hopp til hovedinnhold
Delta!
Musikk
Thinkstock

Ungdoms identitet i musikken

  1. Slå opp i Delta! på side 68 (s. 60 i 2013-utgaven), finn definisjonen på ordet identitet, og notér denne ned.
  2. Det å være ungdom er for mange en identitetsmarkør – det gir en egen gruppeidentitet, og en følelse av at den gruppen man tilhører gjør at man er annerledes enn både eldre (som foreldrene) og yngre (for eksempel småsøsken). Men hvordan kan vi definere ordet gruppeidentitet? Lag din egen definisjon. Se gjerne på definisjonen i oppgave 1, den kan du bruke som utgangspunkt.
  3. Ofte har ungdom brukt musikk for å markere sin motstand mot og forskjell til resten av samfunnet. Bruk en søkemotor, og finn tekst (og gjerne musikkvideo!) til sangen «Parental Guidance» (1986) av Judas Priest. Teksten er skrevet som fra en ungdom, og den henvender seg tydelig til en voksen, kanskje til en mor eller far? Les teksten, og notér ned setninger og tegn som viser både (a) hvordan ungdom er og (b) hvordan forholdet er mellom den unge og den voksne. Hvis du synes teksten er vanskelig å forstå på engelsk kan du bruke et oversettelsesprogram sånn at du får lese den på norsk (for eksempel Google translate).
  4. Også i dag finnes det mange eksempler på sanger hvor innholdet forteller ungdom at de er en spesiell gruppe. Kanskje hører vi at ungdom oppfører seg annerledes enn andre grupper i samfunnet, kanskje er ungdom kanskje til og med i opposisjon til de voksne og det etablerte? Let deg frem til flere sanger hvor dette kommer frem, og velg en av disse. Finn og les hele teksten, og noter også her ned tekstlinjer og tegn som forteller oss noe (a) om hvordan ungdom er annerledes enn de voksne, (b) om hvordan forholdet mellom ung og voksen er eller (c) om hvordan ungdom skal være og oppføre seg. Presenter både sangen din og funnene dine for klassen.
  5. Er du enig i det disse sangene forteller oss om hvordan ungdommens identitet er? Og er det slik at ungdom i dag er i stadig opposisjon til foreldrene sine? Diskuter i grupper eller i klassen.