Hopp til hovedinnhold
Delta!
Karakterer

Hvorfor får gutter dårligere karakterer enn jenter?

Etter ungdomsskolen har gutter dårligere avgangskarakterer enn jenter i alle fag unntatt gym. Statistisk sentralbyrås tall fra 2017 viser at jentene i gjennomsnitt fikk 43,7 grunnskolepoeng, mens guttenes gjennomsnitt var på 39,2 poeng.

Hva mener dere om disse spørsmålene?

  1. Hvorfor har gutter dårligere karakterer enn jenter?
  2. I grunnskolen i dag er en overvekt av lærerne kvinner. Kan flere mannlige lærere gjøre det lettere for guttene å gjøre det bra på skolen?