Hopp til hovedinnhold
Delta!
samer
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ASaami_Family_1900.jpg See page for author [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

Fortsatt fornorskingspolitikk? Om samene i Norge.

Samene har urfolkstatus i Norge, og har dermed krav på spesiell beskyttelse. Men fortsatt opplever mange diskriminering, både direkte og indirekte.

Følg linken under til artikkelen "Vakre er de ikke", og bruk innholdet til å besvare spørsmålene.

 1. Hvem er Ina-Theres Sparrok?
 2. Hvorfor mener Sparrok at kunnskapen om samer er liten?
 3. Hva er "det herreløse land", hvorfor ble dette begrepet brukt?
 4. Hvorfor har Sparrok jobbet intensivt mot utbygging av vindmøller i Voengelh Njaarke?
 5. Hva opplevde Sparrok da hun var russ (husk å se filmen!)?
 6. Hva gikk fornorskingspolitikken ovenfor samene ut på?
 7. Hvorfor ønsket Sametinget en statlig drevet granskningskommisjon?
 8. Hvordan kan noen hevde at fornorsingspolitikken fortsatt finnes i dag?
 9. Hvorfor målte man hodeskallen til samene på Røros?
 10. Hvorfor ble samene på Røros presset til å bli tiggere, og hvilke konsekvenser fikk dette for det samiske språket?
 11. Hva mener FN Norge bør gjøre, granske eller ikke granske?
 12. Hvordan gikk det med utbyggingen av vindmølleparken?
 13. Hva mener Sparrok når hun avslutter med å si: "– Vi er her fortsatt. Vi er ikke ofre. Vi er overlevende."?

Kompetansemål som berøres av denne oppgaven:

 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar