Hopp til hovedinnhold
Delta!
Ungdomskriminelle

Ungdomsstraff

I 2014 vedtok Stortinget en egen straffeløsning for ungdom mellom 15 og 18 år. Gjør du noe kriminelt i denne perioden skal du kunne straffes for det, men samtidig er straffen annerledes enn for en voksen lovbryter.

Bruk linken nederst på siden til å svare på følgende oppgaver:

  1. Hva er ungdomsstraff?
  2. Hvilke krav stilles for at man skal kunne få ungdomsstraff?
  3. Hva er et ungdomsstormøte?
  4. Hva er en ungdomsplan, og hva skjer om man ikke følger opp denne?
  5. Hvor lenge varer ungdomsstraff?
  6. Gjør et søk i en søkemotor hvor du ser etter hvilke reaksjoner innføringen av ungdomsstraff har hatt. Du kan for eksempel søke på "reaksjoner ungdomsstraff", "fornøyd med ungdomsstraff" og "ungdomsstraff utfordringer". Finn kilder som vurderer innføringen av ungdomsstraff ulikt. Hvilke argumenter brukes?
  7. Vurder kildene du har funnet ut i fra hvilket formål de har, og hvor relevante de er. For å besvare dette spørsmålet kan du stille deg spørsmål som: Hvem har skrevet dette, og hva er hans eller hennes mål med teksten? Er argumentene dekkende for alle eller flertallet som får ungdomsstraff, eller gjelder de kun for noen få? Og i hvor stor grad er argumentene dermed relevante som kritikk eller ros av denne straffeformen?
  8. Diskuter i klassen om ungdomsstraff er en god metode for å bekjempe kriminalitet blant ungdom.

Kompetansemål som behandles i denne oppgaven:

  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
  • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene