Hopp til hovedinnhold
Delta!
GrønlandOslo

Gatekampen - Om kriminalitet på Grønland i Oslo

Les og se deg igjennom NRKs nettdokumentar «Gatekampen» som du finner link til nedenfor (totalt tar dette ca. 17-18 minutter). Notér gjerne stikkord underveis mens du leser og ser filmklippene.

Sett dere i klassen deretter i en todelt sirkel. Halvparten sitter på stoler, resten sitter på gulvet foran stolene. Det er til enhver tid kun de som sitter på gulvet som kan snakke, de som sitter på stolene observerer diskusjonen.

Den indre sirkelen diskuterer først ett og ett av følgende spørsmål:

1. Hva kjennetegner det ungdomsmiljøet på Grønland som vi får innblikk i?

2. Hvordan oppfattes miljøet av andre beboere på Grønland?

3. Hvordan oppfattes miljøet av politiet?

4. Hvordan håndterer politiet det kriminelle ungdomsmiljøet?

Bytt deretter plasser, slik at de som satt på stolene setter seg på gulvet, og omvendt. De som nå sitter på gulvet, diskuterer ett og ett av følgende spørsmål:

5. Dokumentaren Gatekampen har fått en del negative kommentarer. Hva kan dette skyldes?

6. Hvordan kan man argumentere for at det er riktig av NRK å publisere denne nettkommentaren?

7. Hvordan kan man argumentere for at denne dokumentaren kan skape mer rasisme og fordommer?

8. Hva mener dere vil være den eller de beste metodene for å redusere kriminalitet på Grønland?

Forslag til videre arbeid med tema:

  • Les kommentaren «Kampen om Grønland» som du også finner link til nedenfor. Notér stikkord som viser hvilke argumenter som brukes i denne teksten. Stemmer det du har funnet ut med argumentene som dere kom frem til i diskusjonsspørsmålene over?
  • Skriv en drøftende artikkel, hvor du vurderer hvordan man best kan bekjempe kriminalitet. En oppgave for dette er også å finne på Delta! sitt lærernettsted.
  • Skriv en drøftende artikkel, hvor du vurderer tiltak for å begrense rasisme og diskriminering mot minoriteter i Norge. En oppgave for dette er også å finne på Delta! sitt lærernettsted.