Hopp til hovedinnhold
Delta!

Netthets mot Hadia Tajik

Tenker du deg om før du skriver i kommentarfeltet på Facebook eller på VGs nettsider? Eller er dette et fristed, hvor man kan skrive hva man vil? Mange tenker nok ikke over at de samme reglene gjelder for hva som er lov å ytre på Internett, som ellers når vi snakker med andre mennesker.

Les teksten "Dømt for hatefulle ytringer mot Hadia Tajik" som du finner link til nederst på siden.

  1. Hva er det mannen i saken faktisk ble dømt for?
  2. Hvilken straff har mannen fått?
  3. Bruk Internett til å finne ut: Når blir en ytring på Internett ansett som offentlig?
  4. Hvorfor er det viktig for saken at ytringen ikke hadde "synlig tilknytning til artikkelens tema"?
  5. Hva menes med at ytringen har rammet menneskeverdet til en hel folkegruppe?
  6. Tiltalte i saken mener at man som politiker må tåle å få denne typen utsagn mot seg. Hvordan kan man argumentere for, og mot, et slikt syn?
  7. Hets på Internett rammer spesielt kvinner og minoriteter. Skriv en fagartikkel hvor du drøfter hvordan denne typen hets kan motvirkes. Mal for hvordan du skriver fagartikkel finner du i læreboka Delta! s. 28-29. Noen forslag til kilder finner du som linker nederst på denne siden. Bruk i tillegg gjerne egne kilder.

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

  • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungere
  • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar