Hopp til hovedinnhold
Delta!
4: monitor
iStock

Forbrytelse uten straff - hva skjer hvis politiet ikke makter å gjøre jobben sin?

Det norske rettssystemet er bygd opp slik at det kun er politiet og påtalemyndighet som har retten til å pågripe, arrestere eller fengsle mennesker som bryter lovene. Derfor er innbyggerne i landet vårt avhengig av at politiet utfører jobben sin. Hva skjer hvis politiet ikke makter å gjøre det?

Se Brennpunktdokumentaren «Forbrytelse uten straff» om såkalt hverdagskriminalitet, og svar på spørsmålene under.

  1. Hva mens med begrepene rettsstat, kriminalitet og selvtekt? Bruk både Delta! og nett for å finne svarene.
  2. Hvordan opplever intervjuobjektene at politiet behandler anmeldelsene deres?
  3. I saken om sykkeltyveriene (fra 33.30) hevder Tonny Kolås at mengden sykler som forsvinner bidrar til å skape et miljøproblem. Hvordan er det han argumenterer for dette synet?
  4. Hvordan forklarer politiet at så mange av denne typer kriminalitet blir henlagt?
  5. I dokumentaren sies det at bare 40 % av de som blir utsatt for kriminalitet anmelder forholdet. Hvilke konsekvenser kan dette ha, både for enkeltpersoner og det norske samfunnet som helhet?
  6. Mot slutten av dokumentaren intervjues en mann som tok loven i egne hender. Hva sier det om tilliten til politiet når det oppleves som bedre å utøve selvtekt?
  7. Diskuter følgende påstand: «Det er greit å ta loven i egne hender hvis politiet og påtalemyndigheter ikke greier å gjøre jobben sin».