Hopp til hovedinnhold
Delta!
dødsstraff

Hvorfor straffer samfunnet?

Se innslaget fra NRK Skole, og svar på spørsmålene om straff.

  1. Hva menes egentlig med straff?
  2. Omtrent hvor mange innsatte er det i norske fengsler? 
  3. Professor i kriminologi Nils Christie mener at mennesket egentlig ikke har noe behov for å straffe. Hva tenker du om det synspunktet?
  4. Samtidig mener også Christie at straff har en sentral plass i et fungerende samfunn. Hvorfor har samfunnet behov for å straffe sine lovbrytere?
  5. Petter Skjerven sier at i tidligere tider var hevn en sentral del av begrunnelsen for å straffe. I dagens Norge har ikke hevnen noen offisiell plass i begrunnelsen for å straffe forbrytere. Hva er dine tanker om dette? Spiller egentlig hevn en rolle for å forklare hvorfor et samfunn straffer sine lovbrytere?