Hopp til hovedinnhold
Delta!

NOKAS

5. april 2004 ble Norsk Konstantservice (NOKAS) i Stavanger utsatt for norgeshistoriens største ran. Se filmen «NOKAS» (Eirik Skjoldberg, 2010), og diskuter deretter spørsmålene i klassen.

  1. Hvilke begrunnelser presenterer filmen for ranernes deltakelse i ranet?
  2. Passer disse begrunnelsene best inn i teoriene om individforklaringer eller samfunnsforklaringer på hvorfor kriminalitet oppstår? Les mer om disse teoriene på s. 89-90 i Delta!.
  3. Hvilket inntrykk av ranerne sitter du igjen med etter filmen?
  4. Hvilket inntrykk av politiet sitter du igjen med etter filmen?
  5. På slutten av filmen fortelles det om hvilke straffer de deltakerne fikk. Hvilke straffer fikk ranerne, og hva synes du om straffene?
  6. Hva tenker du om hvordan omgivelsene reagerer på det som skjedde? Tror du at reaksjonene ville vært de samme i dag?