Hopp til hovedinnhold
Delta!

Dead Man Walking

Bruk linkene nederst på siden, og svar på de første seks spørsmålene under.

 1. Når ble dødsstraff avskaffet i Norge?
 2. Burde vi ha en slik mulighet for avstraffelse av de verste forbrytelsene? Finn (minst) fire argumenter for og fire argumenter mot dødsstraff. 
 3. Det er ikke veldig lenge siden dødsstraff under krig i Norge ble avskaffet (1979), dette til sterke protester fra mange norske offiserer. Hvorfor tror du de protesterte?
 4. Kan det kalles drap når myndighetene i et land fullbyrder en dødsdom?
 5. Hvilke trender kan vi se når det gjelder bruken av dødsstraff i verden?
 6. Hvilke land praktiserer dødsstraff, og hvilke ulike metoder brukes for å utføre dødsstraff?

Så er det på tide å se filmen. Deretter diskuterer klassen følgende spørsmål:

 1. Hva handler filmen om - bortsett fra dødsstraff?
 2. Hva tror regissøren mener om dødsstraff? Ønsker han å påvirke seerens holdninger på noe vis?
 3. I Norge har vi ikke dødsstraff. Er filmens temaer derfor irrelevante for nordmenn, eller kan problemene overfører til vår hverdag? Begrunn svaret.
 4. Hva synes du om at ofrenes pårørende får være tilstede under henrettelsen?
 5. Har filmen hatt noen innflytelse på dine oppfatninger eller holdninger vedrørende dødsstraff?