Hopp til hovedinnhold
Delta!
Trygve

Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, med mange yrker som er dominert enten av kvinner eller menn. Også i lønn er det forskjeller: Vi vet at menn i snitt tjener mer enn kvinner. Hvorfor er det slik, og hvilke konsekvenser får et slikt kjønnsdelt arbeidsmarked?

Les artikkelen "Store kjønnsforskjeller mellom kvinner og menn" som du finner link til nederst på siden. Notér stikkord til følgende punkter underveis:

  1. Hvor store er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?
  2. Hvilke forklaringer nevnes til at menn tjener mer enn kvinner?
  3. Trykk deg inn på linkene i artikkelen, og skriv også her stikkord. Finner du flere forklaringer eller utdypinger til hvorfor menn tjener mer enn kvinner?

Tenk etterpå:

  • Hvorfor er det et mål å begrense lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?
  • Hva kan vi gjøre for å begrense lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?