Hopp til hovedinnhold
Delta!
Hjerneflukt
iStock

De andre innvandrerne

I de tradisjonelle mediene og på nettet er det gjerne debatten om flyktninger og innvandrere fra stater utenfor Europa som dominerer. Samtidig har Europa i et drøyt tiår opplevd en massiv folkeforflytning av høyt utdannende mennesker fra Øst til Vest. Hvilke følger kan det ha for områdene som forlates? Les artikkelen fra Aftenposten og svar på spørsmålene.

  1. Hva betyr ordet «hjerneflukt»?
  2. På hvilke måter er den indre folkeforflytningen i Europa koblet til EU?
  3. Hvilke følger kan hjerneflukt få for de statene som berøres?
  4. Diskuter påstanden: Norge påvirkes mer av innvandring fra Øst-Europa enn av innvandring fra ikke-europeiske stater.