Hopp til hovedinnhold
Delta!
Jobbe slappe av

Hvor lang skal en arbeidsdag være?

Regjeringen vil åpne for at flere kan arbeide på søndager og at flere kan arbeide mer overtid. Andre vil gå i motsatt retning og heller gjøre arbeidsdagen kortere. Les kommentarene fra tre ungdomspartier til påstanden “normalarbeidsdagen bør bli kortere”, og svar på følgende spørsmål:

  1. Hva mener Fremskrittspartiets Ungdom vil bli virkningene av kortere arbeidsdag?
  2. Hva mener Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom vil skje dersom vi ikke reduserer arbeidsdagen?
  3. Er det ulik virkelighetsoppfatning eller ulik prioritering av goder og byrder som ligger bak uenigheten om arbeidstid?

Fremskrittspartiets Ungdom: Nei, normalarbeidsdagen bør ikke bli kortere. Tidligere har det blitt gjort forsøk med dette. Forsøket viste seg å ikke gå spesielt bra. Du må gjøre samme mengde oppgaver, men på mindre tid. Dette medførte at arbeidsbelastningen i de timene en arbeider var på jobb ble enda høyere. I tillegg begynte arbeiderne å tenke over og bekymre seg over alt de ikke rakk i gjøre. Alt dette gjorde at sykefraværet økte, og produktiviteten gikk ned. Derfor vil ikke FpU at normalarbeidsdagen skal bli kortere.

Grønn Ungdom: Ja. Redusert normalarbeidsdag bør erstatte reallønnsøkning som hovedregel. Vi vil heller ha mer fritid enn mer privat forbruk! Folk blir ikke nødvendigvis lykkeligere av å jobbe hele dagen for å tjene kjempe mye penger til ting de egentlig ikke trenger, og forbruksnivået i Norge er ikke miljømessig bærekraftig. Vi må vektlegge å bruke tid på familie, venner, idrett, kulturaktiviteter, friluftsliv og lignende, mer enn vi vektlegger økt kjøpekraft.

Sosialistisk Ungdom: Målet med politikk er at du skal ha mest mulig frihet til å leve livet ditt slik du vil. Da trenger vi god velferd, nok inntekt og ikke minst nok fritid. Om 45 år vil en typisk nordmann tjene tre ganger så mye som i dag. Det er grenser for hvor mye bedre liv vi får av å eie tre ganger så mange kaffetraktere, biler eller telefoner. Forbruket vil i tillegg være en katastrofe for klimaet. SU vil at vi skal få mer fritid i stedet for bare mer penger. Da kan vi bruke inntekten vår på å være med venner eller dra på ferie i stedet for å bare tredoble antall kaffetraktere. Kortere arbeidsdager vil gjøre oss friskere og gjør også at vi gjør jobbene våre mer effektivt. SU vil ha kortere arbeidsdag fordi deg gir deg frihet og fritid til å leve livet ditt slik du vil.