Hopp til hovedinnhold
Delta!
5: Frafall
iStock

Frafall i videregående skole og på yrkesfag

I Norge fullfører kun rundt 70 prosent av elevene videregående skole. Det betyr at hele 30 prosent faktisk faller fra. Dette får konsekvenser, både for hver enkelt som blir stående uten vitnemål, og for samfunnet. Men hva kan man gjøre for å få flere til å fullføre videregående skole – og er det egentlig nødvendig at alle skal ta en lang utdanning?

Hør lydklippet fra Politisk kvarter på NRK Skole, som du finner link til nederst på siden. Dette bruker dere som utgangspunkt for å diskutere i klassen hvilke tiltak som kan og bør gjøres for å få flere til å fullføre videregående.

Merk at oppgave 1 er en følgeoppgave som du besvarer med stikkord gjennom hele lydklippet. I tillegg skal du finne svar på oppgave 2-4. Oppgave 5 og 6 er diskusjonsoppgaver som dere gjør sammen i klassen etter at dere har hørt lydklippet og svart på de første fire oppgavene.

 1. Hva er problemet med yrkesfagene, og hvordan mener de ulike deltagerne i programmet at yrkesfagsundervisning bør endres? Notér ned stikkord slik at du kan gjenta de ulike forslagene som nevnes muntlig.
 2. Hvilke utfordringer for yrkesfagene nevnes av daværende LO-leder Kristiansen?
 3. Hvilke løsninger ser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for seg for de elevene som ikke vil klare å gjennomføre vanlig videregående opplæring?
 4. Hva mener lederen i Spekter at bør gjøres for å hjelpe ungdom å velge riktig utdanningsvei?
 5. Sett dere i grupper, hvor dere først oppsummerer innholdet i lydklippet ut i fra stikkordene som dere har notert i de foregående oppgavene.
 6. Diskutér på gruppene og gjerne også i klassen:
  1. Hvilke tiltak tror dere vil hjelpe til med å redusere frafallet i videregående skole, og hvorfor vil de hjelpe?
  2. Hvilke tiltak tror dere ikke vil hjelpe til å redusere frafallet i videregående skole, og hvorfor vil de ikke hjelpe?
  3. Finnes det flere tiltak som dere mener at kan bidra til å holde elever på skolen, som ikke nevnes i programmet? Hvilke tiltak er i tilfelle dette, og hvorfor vil de kunne bidra?

Forslag til videre arbeid med tema:

 • Mye spennende statistikk over gjennomføringsprosent i videregående skole finnes på linken fra Statistisk sentralbyrå under. Her kan man både regne på tallene, og se på forskjeller mellom fylker og ulike utdanningsprogrammer.
 • Skrive fagartikkel som drøfter ulike tiltak for å redusere frafall i videregående skole.