Hopp til hovedinnhold
Delta!
NAV
NTB Scanpix

Arbeidsledighet i Norge

Arbeidsledigheten vil alltid variere noe. På våren 2017 gikk det bedre etter en tung periode i norsk økonomi, men hvordan går det akkurat nå og hva er egentlig konsekvensene av arbeidsledighet? Bruk de vedlagte kildene og Delta! for å svare på spørsmålene.

  1. Hva er ifølge NAV arbeidsledigheten i Norge akkurat nå?
  2. Selv om ting går bedre er det i følge NAV fortsatt grunn til bekymring i Rogaland. Hvilke bekymringer er det snakk om?
  3. Det er færre arbeidsledige sommeren 2017 enn hva tilfellet var for et år siden, og dette gjelder også for oljebransjen. Likevel merker det oljeingeniører og andre ansatte en stor forskjell. Hvilken forskjell er dette?
  4. Mye av problemene på Sørvestlandet de siste årene har skyldtes fall i oljeprisen. Bruk linken fra nettsidene til Delta!, og svar på hvilken type arbeidsledighet det da er som skapes?
  5. Arbeidsledighet kan ha store konsekvenser for både individet og samfunnet. Skriv en fagartikkel hvor du drøfter hva de ulike konsekvensene av arbeidsledighet er, og hvordan samfunnet bør jobbe for å motvirke disse konsekvensene. Mal for hvordan du skriver fagartikkel finner du i læreboka Delta! s. 28-29. Noen forslag til kilder finner du som linker nederst på denne siden. Bruk i tillegg gjerne egne kilder.

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

  • Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked
  • Gjøre rede for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter den kan reduseres på
  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegrep, variert kildetilfang og kildehenvisninger