Hopp til hovedinnhold
Delta!
Sommerjobb
Thinkstock

Hvilke rettigheter har ungdom i arbeidslivet?

Dette er en gruppeoppgave om unges rettigheter i arbeidslivet. Ved hjelp av de vedlagte kildene skal dere sammen lage en informasjonsfilm eller radiosnutt.

Mange ungdommer i alderen 15–19 år blir utnytta i arbeidslivet. De kjenner ikke rettighetene sine og er sjelden fagorganisert. Dette ønsker Arbeidstilsynet å gjøre noe med. Dere har derfor fått i oppdrag av Arbeidstilsynet å lage en informasjonsfilm eller radioreklame der dere skal forklare hvilke rettigheter og plikter unge arbeidstakere har. Snutten skal være på ca. to minutter. Følgende punkter kan inkluderes:

  • Hva er minstelønn og frikort
  • Hvor kan ungdom henvende seg hvis de føler seg utnyttet
  • Hvorfor det kan være viktig at også ungdom organiserer seg
  • Hva organisasjonene generelt kjemper for
  • Rettigheter og plikter for unge arbeidstakere

I det hele tatt skal dere lage et produkt som forteller ungdom, på en fengende og morsom måte, det de trenger å vite om de rettigheter, plikter og muligheter ungdom har i arbeidslivet.

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

  • Finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i dagens arbeidsmarked
  • gjøre rede for arbeidstaker - og arbeidsgiverorganisasjoner og deres plass i arbeislivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvillkår
  • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet