Hopp til hovedinnhold
Delta!
LO logo

Hvilken rolle spiller LO i norsk arbeidsliv og politikk?

Arbeidstakerorganisasjoner, og da spesielt LO, har stor innflytelse i norsk arbeidsliv og politikk. Bruk de vedlagte kildene og Delta! (2013-versjon s. 115-117, 2018-versjon s. 124-126) for å svare på følgende spørsmål.

  1. Hva er en arbeidstakerorganisasjon?
  2. Hva er målene til LO?
  3. Hva er en tariffavtale
  4. Hvordan er forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet?
  5. Hvilken muligheter gir dette LO til å prege norsk politikk?
  6. Hva mener Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om forholdet?
  7. Er det noe problematisk i at en arbeidstakerorganisasjon så tydelig støtter noen politiske partier?

Kompetansemål som berøres i denne oppgaven:

  • Gjere greie for arbeidstaker - arbeidsgjeverorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvillkår