Hopp til hovedinnhold
Delta!
6: Nøkler
iStock

Unge har ikke råd til egen bolig

Ved boligkjøp er det i dag slik at man kan få låne 85 prosent av kjøpesummen i banken. De resterende 15 prosentene må man stille med selv. Dette har ført til at mange har problemer med å få kjøpt seg bolig, fordi de ikke klarer å skaffe til veie den egenkapitalen de trenger. Dette har gjort at andelen unge som ikke har råd til egen bolig øker.

Se klippet fra NRK Skole som du finner link til nederst på denne siden, og svar på spørsmålene.

  1. Hva betegnes i klippet som «det nye klasseskillet» i boligmarkedet?
  2. Hva er kravet til egenkapital ved kjøp av bolig – hvor mange prosent av boligsummen kan du altså få låne i banken, og hvor mange prosent må du selv stille med?
  3. Mange unge tvinges til å skaffe egenkapital i det «grå» markedet. Hva er dette grå markedet, og hvorfor er det dumt at unge låner penger der?
  4. Hva tenker KrF-leder Knut Arild Hareide om egenkapitalkravet på 15 prosent?
  5. Hvordan forklarer representanten fra Finanstilsynet hvorfor egenkapitalkravet er innført?
  6. Hva mener Finanstilsynet vil være mest bekymringsfullt i dagens boligmarked?
  7. Oppsummer argumentene FOR og argumentene MOT en egenkapitalgrense på 15 prosent for å få boliglån i klassen.

Forslag til videre arbeid med tema: Hvordan vil din økonomi bli når du er voksen? Arbeid med oppgave på nettstedet til Delta!, se link nederst på siden.