Hopp til hovedinnhold
Delta!
Eu og EØS-skjema

Norges forhold til EU

Les artikkelen nederst på siden. Husk å også lese faktafeltet «EØS-avtalen» til høyre i artikkelen. Svar på spørsmålene under underveis i lesingen.

  1. Overskriften i artikkelen er «Norge er tre fjerdedels EU-medlem». Hva betyr det?
  2. Hva er EØS-avtalen, og hvilke fordeler får Norge gjennom å ha denne avtalen med EU?
  3. Hvilke forpliktelser har Norge i følge EØS-avtalen?
  4. Hva menes med at EØS-avtalen fører til at formell makt overføres fra det norske systemet og til EU?
  5. Artikkelen hevder at Norge har mindre innflytelse på EU nå enn før. Hvordan begrunnes dette?
  6. På hvilke områder er det svært gunstig for Norge å være EU-medlem?
  7. Hva er best for Norge: (1) Å beholde EØS-avtalen, (2) å melde oss ut av EØS, eller (3) å inngå fullt EU-medlemskap? Sett opp et konsekvensskjema, gjerne på en stor plakat, og fyll inn. Denne oppgaven kan også gjøres i grupper: Da fordeler gruppene de tre momentene mellom seg, og så presenteres punktene for de andre gruppene når alle er ferdige. Bruk også gjerne andre kilder enn artikkelen du nå har lest.