Hopp til hovedinnhold
Delta!

Lille Norge og stormakten EU

Norges forhold til EU settes under lupen i dokumentaren som du finner link til nederst på siden. Jobb med spørsmål 1-18 under mens du ser dokumentaren. Stopp underveis om du trenger tid til å skrive.

Bruk deretter tid sammen i grupper eller i hele klassen til å besvare spørsmål 19 og 20.

 1. Hvem er Christoffer Fjellner, og hvordan argumenterer han for at Norge bør bli medlem av EU?
 2. Hva gjør EU-parlamentet?
 3. Hvorfor mener Christoffer Fjellner at det at Norge er med i EU er et demokratisk problem?
 4. Hvorfor er Erik Lund motstander av EU?
 5. Hvor mange prosent av Norges befolkning er mot EU-medlemsskap?
 6. Hvordan påvirkes kommune-Norge (for eksempel med eksemplet Trysil) av EUs regelverk?
 7. Hva er EØS-avtalen?
 8. Hvorfor kalles Norge en «lovfabrikk»?
 9. Hvordan kan Norge prøve å påvirke EU før beslutninger tas?
 10. Hvordan kan det også gagne Sverige at Norge blir med i EU?
 11. Hva er Nei til EUs hovedargumenter mot EU? Notér stikkord.
 12. Fredrik Sejersted forteller om Norges forhold til EU. Hva mener han med at Norge har tapt EU-valget hver dag siden 1994?
 13. Hvor mange prosent av norske varer selges til EU?
 14. Hvordan jobber Tor Eigil for å fremme Norges saker i EU?
 15. Hvilke positive trekk ved EU ser folk i Trysil? Og hvorfor trenger næringslivet i Trysil EU?
 16. Hva forteller Ballesteros om sin opplevelse som arbeider i Norge?
 17. Hva gjør Anca i Trysil, og hva ofrer hun for å være i Norge?
 18. Hvordan ser Ancas familie på fremtiden?
 19. Oppsummer argumentene som kommer fram for og mot norsk EU-medlemsskap i to kolonner
 20. Diskuter i klassen hva Norges forhold til EU bør være i fremtiden