Hopp til hovedinnhold
Delta!
Orkan
Thinkstock

Klimaforhandlinger

Klimaforskere verden over er enige om at menneskenes handlinger virker inn på klimaet. Konsekvensene ser vi verden over: Ekstremvær gir tyfoner og flom, tørke gjør det vanskelig å dyrke nok mat i mange områder, og issmelting skaper problemer i nordområdene.

Med dette som bakteppe er det svært viktig at verdens stater blir enige om hvordan de kan stoppe en utvikling som kan bli katastrofal. I desember 2015 har det så blitt vedtatt en klimaavtale som legger helt nye rammer for hvordan klimaendringene skal bremses.

På sidene til naturvernforbundet under finner du en informasjonsvideo om konsekvensene av klimaendringene. Se filmen (12 min), og noter underveis ned hvilke konsekvenser klimaendringene etter hvert vil få (filmen er på engelsk, men du får mye info også av bildene. Du kan også bruke den skriftlige informasjonen på siden som støtte).

I desember 2015 kom en ny klimaavtale på plass.

  1. Bruk linken med navn "Slik ble Paris-avtalen". Hvilke hovedpunkter ble oppnådd i avtalen? Forklar også hovedinnholdet i punktene, dette finner du ved å scrolle litt nedover på siden.
  2. Hvorfor har Paris-avtalen brakt verden et stort skritt fremover?
  3. Hvilke reaksjoner har klimaavtalen fått i Norge? Finn to ulike kilder som sier noe om avtalen, og gi et kort referat av hvilke meninger som kommer frem.
  4. I bunn og grunn handler klimaforhandlingene om rettferdighet. Se videoen «the history of climate change negatiations in 83 seconds» inne på linken med navn "Hva forhandler landene om". Hva er budskapet i videoen? 
  5. Hovedproblemet i klimaforhandlingene har alltid vært å komme frem til hvem som skal gjøre hva: Hvem skal få ha utslipp, og hvor høye skal de være? Del klassen i tre grupper. Gruppe A representerer rike land, gruppe B representerer mellomland som Brasil, Kina og India, mens gruppe C representerer utviklingsland. Bruk linken «Klimarettferdighet», og trykk dere gjerne videre inn på linkene som ligger på denne siden.

Besvar i hver gruppe følgende spørsmål:

  • Hvilke kutt og tiltak bør deres eget land gjøre?
  • Hvilke kutt og tiltak bør de andre gruppene med land gjøre?

Diskuter deretter i klassen mellom landene, og prøv å komme frem til en rettferdig løsning på klimautfordringene.