Hopp til hovedinnhold
Delta!
171 verdenshandel

Globalisering og kampen mot fattigdom

Les tekstene i vedleggene av Marius Doksheim fra Civita og Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet, og svar på spørsmålene under.

  1. Hvilke forklaringer på at Norge har utviklet seg fra å være et fattig land for 200 år siden blir vektlagt av Doksheim?
  2. Hvilke forklaringer på at Norge har utviklet seg fra å være et fattig land for 200 år siden blir vektlagt av Kroglund?
  3. Utelukker noen av disse forklaringene hverandre, eller kan alle være sanne samtidig?
  4. Hvilke tiltak mener Doksheim må gjennomføres for å skape økt utvikling i fattige land?
  5. Hvilke tiltak mener Kroglund må gjennomføres for å skape økt utvikling i fattige land?
  6. Motsier noen av disse tiltakene hverandre, eller kan alle gjennomføres samtidig?