Hopp til hovedinnhold
Delta!
Vann, afrika
Thinkstock

Bistand som middel for fattigdomsbekjempelse

 1. Bruk linken nederst som gir oversikt over norsk bistand i 2016. Hvilke tre land var de tre største bidragsmottagerne av norsk bistand? 
 2. Hvor mange prosent av Norges bruttonasjonalinntekt gikk til bistand?
 3. Hvordan har konflikten i Syria påvirket den norske bistanden?
 4. Hvilke organisasjoner er det hovedsaklig som mottar og fordeler norske bistandspenger?
 5. Hvor mye av bistanden gikk til utdanning, og hvorfor er dette viktig?
 6. Bistand som middel for å bekjempe fattigdom er omstridt. I linkene nederst på siden finner du blant annet to artikler som har helt motsatt syn på om bistand faktisk reduserer fattigdom. Oppsummer argumentene fra de to artiklene muntlig eller skriftlig.
 7. Se på eksemplet med evaluering av bistanden gitt til Somalia og Malawi. Hvordan stemmer disse evalueringsrapportene overens med artiklenes syn på bistand?
 8. Diskuter i klassen om Norge burde gi mer eller mindre i bistand enn det vi gjør i dag.

Kompetansemål som behandles i denne oppgaven:

 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene