Hopp til hovedinnhold
Delta!
Skipbrudd
Thinkstock

Den skipbrudne klassen

Forestill dere at samfunnsfagsklassen er på en jordomseiling da katastrofen inntreffer. Skipet synker, men heldigvis klarer alle elevene å redde seg i land på en øy. Øya viser seg å være beboelig med innsjøer med ferskvann, rikelig med frukt og bær, samt en del dyr, og klimaet er forholdsvis mildt. Dessverre ligger øya langt utenfor allfarvei, og det er ingen mobildekning der. Det kan derfor bety det kan gå mange måneder, kanskje år, før et skip eller fly forhåpentligvis vil finne dere. Klassen blir enig om å lage seg et sett med regler for å sikre at dette nye samfunnet skal fungere på best mulig måte, og det er disse reglene dere nå skal lage.

  1. Del klassen i mindre grupper. Alle gruppene skal lage ti regler som skal gjelde på øya. Dere må ta høyde for at dere kan bli værende der i flere år.
  2. Samle klassen i plenum. Alle gruppene presenterer sine regler.
  3. Mest sannsynlig er dere enige om enkelte regler, mens andre forslag vil være mer varierende. Diskuter dere frem til ti fellesregler, som skal gjelde for hele klassen.
  4. Les FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (denne ligger også som link nederst på siden). Hvilke av de 30 artiklene i erklæringen dekkes inn av klassens ti regler? 
  5. Diskuter i klassen om det er noen av verdenserklæringenes artikler dere skulle ønske at dere hadde tatt med i deres regelsett.
  6. Diskuter i klassen hvorfor det eventuelt var forskjeller på deres regler og menneskerettighetserklæringen
  7. Diskuter i klassen om det har noen betydning at det finnes internasjonale menneskerettighetsavtaler og menneskerettighetserklæringer.