Hopp til hovedinnhold
Delta!
FN-flagg i møte
Thinkstock

Trenger vi FN?

FN har vært verdens ledende fredsorganisasjonen siden den ble opprettet i 1945, og i Norge har organisasjonen hatt høy status. Samtidig er det klart at FN står overfor mange utfordringer.

Finn tre argumenter som støtter opp under hver av påstandene (1-3) under, og finn tre argumenter som går i mot hver av påstandene. Bruk læreboka Delta! s- 188-193 (2013-versjon) / 192-198 (2018-versjon, Internett, egne kunnskaper og de oppgitte lenkene for informasjon.

  1. Det er best og mest rettferdig at seierherrene etter andre verdenskrig skal utgjøre de faste medlemmene i sikkerhetsrådet.
  2. FN er kun en prateklubb og får veldig lite gjort
  3. FNs arbeid for menneskerettigheter har bedret mange menneskers livssituasjon
  4. Ved hjelp av de argumentene du nå har funnet skal du skrive en faglig artikkel hvor du drøfter problemstillingen «Trenger verden FN?». I læreboka Delta! finner du oppskrift på hvordan du skriver en fagartikkel på s. 28-29 (2013-versjon) / 30-33 (2018-versjon).