Hopp til hovedinnhold
Delta!
Syria - Irak, kart
Thinkstock

Krigen i Syria

I Syria har det siden 2011 rast en blodig og bitter borgerkrig, hvor regjeringsstyrkene til president Bashar Al-Assads kjemper mot ulike væpnede grupper. Konflikten har også inkludert ekstremistgrupper som IS, og flere stater.

  1. Bruk nettet til å finne ut hva som har skjedd i krigen i Syria og Irak den siste måneden. Gi et kort referat.
  2. Virker det som om borgerkrigen kan få en snarlig løsning? Begrunn hvorfor/hvorfor ikke.
  3. Kan FN bidra til fred i Syria? Hvorfor/Hvorfor ikke? Bruk gjerne læreboka Delta!, her finner du stoff om FN som fredsskaper på sidene 188-192 (2013-versjon) / 195-196 (2018-versjon).
  4. Skriv en artikkel hvor du drøfter påstanden: «Syriakonflikten påvirker Norge». Finn ulike kilder på nett og i aviser. Husk å utøve kildekritikk, og bruk gjerne teksten "Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag" på s. 28-29 (2013-versjon) / 30-33 (2018-versjon) i læreboka Delta! som hjelp til hvordan du skal skrive teksten din.