Hopp til hovedinnhold
Delta!

Antipolitikernes vekst!

Både i USA og Europa sliter de tradisjonelle partiene og politikerne med oppslutningen. Stemmer som bryter med establissementet har fosset frem i flere land den siste tiden.

  1. Hvilke årsaker peker Aftenpostenartiklene for å forklare at radikale stemmer vokser fram i både Europa og USA?
  2. Det står at elitene er opptatt av «liberale verdier». Hva menes med dette?
  3. Denne oppgaven ble laget i 2016. Har det vært noen forandringer siden den gang med tanke på radikale stemmer i politikken?
  4. Drøft om fremveksten av de radikale stemmene på høyre- og venstresiden kun er et forbigående fenomen, eller om dette kommer til å prege politikken i de kommende årene.