Hopp til hovedinnhold
Delta!
Kapittel 9

Kapittel 9: Samfunnsfaglig metode

I "Kapittel 9: samfunnsfaglig metode" kan du lese om hvordan man kan gå fram for å studere ulike samfunnsfaglige temaer. Du finner kapitlet som filvedlegg til høyre her. 

Samfunnsfaglig metode er ellers også integrert i alle kapitler i læreboka Delta!, og du finner metodeoppgaver i oppgavesamlingen til hvert kapittel.