Hopp til hovedinnhold
Delta!

FN, NATO, Norge og atomvåpen

 1. Les artiklene under og finn ut.
  1. Hva er FNs syn på atomvåpen?
  2. Hva er NATOs syn på atomvåpen
  3. Hva her vært Norges holdning til atomvåpen etter 1957?
  4. Hva er argumenter for og imot å tillate USA å trene med atombombeflyet B52 i norsk luftrom?
  5. Hva slags sammenheng kan du se mellom Arbeiderpartiets, Høyres, SVs og Rødts syn på atomvåpen og norsk NATO-medlemskap?
 2. Hva mener du? Diskuter
  1. Bør Norge støtte forbud mot atomvåpen?
  2. Bør Norge tillate USA å øve med atombombefly i norske havområder?
  3. Bør Norge fortsatt være medlem av NATO?