Hopp til hovedinnhold
Delta!

Til Ungdommen

Filmen "Til Ungdommen" følger fire ungdommer fra ulike partier i opptakten til kommunevalget i 2011. Se filmen, f.eks. på Filmrommet, og svar på spørsmålene under. 

1. Hva menes med demokrati?

2. Hvordan begrunner ungdommene vi møter i filmen at de er med i sine respsktive partier?

3. Hva får de ut av sitt politiske engasjement?

4. Hvorfor er deltakelse viktig for å opprettholde et demokrati?

5. På hvilken måte påvirket terroraksjonen de fire ungdommene?

6. Arbeidet med filmen ble selvsagt påbegynt lenge før terroraksjonen. Reflekter rundt hvordan aksjonen kan ha forandret selve filmen. 

6. På hvilken måte kan man si at terrorhandlinger, som angrepene 22. juli 2011, truer demokratiet? 

7. Bør ytringsfriheten også beskytte ytringer som krenker, oppfordrer til vold eller undertrykkelse av andre mennesker?

8. Hva er, etter din mening, viktig for at Norge skal bevare et sterkt demokati i de kommende tiårene?