Hopp til hovedinnhold
Delta!

Kapittel 3 - Du og samfunnet

I dette kapitlet skal du lære om sosialisering, og hva begreper som norm, rolle og rollekonflikt betyr. Kultur er et annet begrep som er viktig her, og vi skal både se på hva norsk kultur var og er, og hvordan kulturen er i stadig endring. Vi skal også se på kulturen til samene, og til andre minoriterer i Norge.

Til sist ser dette kapitlet på positive og negative følger av kulturell variasjon, og på hvordan rasisme, fordommer og diskriminering kan motarbeides. 

Du finner repetisjonsoppgaver og annet stoff til kapitlet under fanen "Ressurser til kapitlet". 

Lenker

Ung.no sin temaside om homofili

Store Norske Leksikon om samer

Statistisk sentralbyrås temaside om innvandring og utvandring

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Kompetansemål