Hopp til hovedinnhold
Delta!
Thinkstock

Kapittel 5 - Arbeidsliv

I dette kapitlet skal du lære om utfordringer ved å finne seg jobb, og arbeidsløshet. For det er vel slik at alle ønsker en jobb? Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet. 

Vi skal også se på hvordan arbeidslivet er organisert gjennom organisasjoner, og hvordan det finnes en rekke lover som regulerer hva som er lov og ikke lov både for arbeidsgivere og arbeidstagere. 

Du finner repetisjonsoppgaver og annet stoff til kapitlet under fanen "Ressurser til kapitlet", og nederst på denne siden finner du flere linker som kan være nyttige i arbeidet med stoffet. 

Lenker

Statistisk sentralbyrås temaside om arbeid og lønn

LOs hjemmeside

YS' hjemmeside

Unios hjemmeside

NHOs hjemmeside

Lydressurser

Viktige begreper

Kompetansemål