Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Hvorfor straffer samfunnet?

Se innslaget fra NRK Skole, og svar på spørsmålene om straff.

  1. Hva menes egentlig med straff?
  2. Omtrent hvor mange innsatte er det i norske fengsler?
  3. Professor i kriminologi Nils Christie mener at mennesket egentlig ikke har noe behov for å straffe. Hva tenker du om det synspunktet?
  4. Samtidig mener også Christie at straff har en sentral plass i et fungerende samfunn. Hvorfor har samfunnet behov for å straffe sine lovbrytere?
  5. Petter Skjerven sier at i tidligere tider var hevn en sentral del av begrunnelsen for å straffe. I dagens Norge har ikke hevnen noen offisiell plass i begrunnelsen for å straffe forbrytere. Hva er dine tanker om dette? Spiller egentlig hevn en rolle for å forklare hvorfor et samfunn straffer sine lovbrytere?

Lenker

NRk Skole: Alt om straff på fem minutter