Hopp til hovedinnhold
Delta!

Oppgave: Kun et tastetrykk unna makten!

Sitt i grupper på fire. Før selve oppgaven begynner skal alle ha lest artikkelen "Han er sikkert på Facebook" (Delta!, s. 54-55). De to elevene med lengst hår starter med å være for påstand a), mens de to med kortest hår er mot. Bruk to minutter i parene på å stille skrive ned argumenter for deres sak på et ark. Bruk så ett minutt per par hvor dere fremfører argumentene for det andre paret. Diskuter deretter i tre minutter, og prøve å komme frem til enighet i gruppa. Gjenta med de tre neste påstandene, bytt på å være for og mot.

  1. Det at statsministere og presidenter har Twitterkonto gjør dem mer folkelige
  2. Sosiale medier er det stedet hvor flesteparten av dagens ungdom får informasjon om politiske debatter og ståsteder
  3. Kommentarer på nettaviser, Twitter, Facebook og andre sosiale medier bidrar til at flere blir interessert i politikk
  4. Sosiale medier er den beste arenaen for å påvirke unge velgere

Stortingspolitikerne er også aktive brukere av den nye teknologien Stortingspolitikerne er også aktive brukere av den nye teknologien